Отлично представяне и заслужени награди от Олимпиадата Kings за деца от ИСУ “Методий Драгинов”

Саши Арапов- първи резултат на олимпиадата по математика и английски език. Цанко Юруков- златен медал, Симона Гуджова и Габриела Бельова, с отлични резултати от международната олимпиада Kings.

Read article