Историята на село Драгиново

До 1971 г. селото е съществувало под името Корово, след което е променено на Драгиново. Археологически разкопки показват, че селото е със стара история. Западните Родопи и чепинската котловина се обитаватоще от праисторическо време. Откритите предмети край крепоста Цепинаса от Каменната , Бронзовата и желязната епоха. Преди 4000г.в долинитена Родопите живеели тракийските племена беси и сатри.Столицата на бесите е била някъде около днешния Пазарджик. През 46г. римляните завладяват Родопите. Така започва един смесен трако-римски период, който продължава до идването на славяните. През този период тук са съществували множество малки селца: Липовец, Грамада, Полене, Градището, Мариница, Селце. В местността Кореница са открили монети от времето на император Антоний II.Открили са множество керамични съдове, тегулки, хромели, римски зидове и др.По-късно, през време на турското присъствие на Балканите, името Корова се среща и в турските данъчни книги. Особено популярни по това време са били соколарите от Корово, които са отглеждали соколи за турския султан, а високите скалисти местности в землището са благоприятствали за този рядък занаят.

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА В ДРАГИНОВО СЛЕД 1878г. съставена от Милен Евтимов Налбантов

 • 1878 (8 ян.) – Посрещане на IX киевски хусарски полк в Корова.
 • 1892 – Драгиновци участват в Първия международен панаир в Пловдив.
 • 1913 (1 ян.) – Покръстване на населението.1914
 • – Открито е светско училище.-Изселническа вълна.
 • 1919 – Създадена Земеделска дружинка (БЗНС).
 • 1923 – Изградено минарето на джамията.
 • 1926 – Открита гара Долене на жп линията Септевмри-Чепино.
 • 1926 (16 апр.) – Учредено Народно читалище „М. Драгинов”.
 • 1941-1944 – Партизанско движение в землището на Корово.
 • 1944 (3 май) – Убита Вела Пеева, патрон на Велинград.
 • 1944 (6 авг.) – В горския пункт на с. Корова разстрелян предателят на В. Пеева.
 • 1944 (септ.) – Сражението на вр. Милеви скали.
 • 1944 (9 септ.) – Преврат. Смяна на властта в селото.
 • 1944 (6 ноем.) – Загива на фронта Мехмед Хаджиасанов (роден 1919).
 • 1944(есента) – Загива на фронта Алиш Хаджиасанов (роден 1914).
 • 1945 (14 апр.) – Загива на р. Драва Ибриям Атипов (роден 1924).1945 (15 апр.) – Учредена Кредитна кооперация „Девети септември”.
 • 1946 – В бригадирското движение участват 11 младежи.-Тошо Колгачов построява банциг на вода и воденици.
 • 1947 – Създадени БКП, РМС и ЗМС на територията на селото.1948 – Прокаран телефон до общината.
 • 1950 – Построена сградата на Кметството. -Разкрита първата лятна детска градина. -Електрифициране на селото. -Големият пожар (изгарят 106 плевни и 12 къщи).
 • 1951 – Разкрита Здравна служба с д-р Лука Докузанов.
 • 1957 (юни) – Наводнение от реката, която прелива дигата.
 • 1958 – Издига се на по-високо ниво дигата край реката. – Колективизация на селското стопанство (образуване на ТКЗС).
 • 1959 – Построена Ленена фабрика.-Водоснабдяване на селото с вода от Клептуза.
 • 1960 – Изграждане на стопанските помещения на ТКЗС в Липовец и др.
 • 1961 – Изграждане пет блока оранжерии в м. Мариница.1962 – Построена нова училищна сграда (изток-запад).
 • 1964 – Разкрита пощенска станция в селото.
 • 1969 – Създадена мъжка фолклорна група към читалището.1970 – Създадена женска фолклорна група към читалището.
 • 1971 – Обединяване на фолклорните групи в ансамбъл. -Построен железен мост над реката. -Построена хигиенна баня в старите гробища (дн. детска градина). -с указ на Държавния съвет с. Корово се преименува в Драгиново.
 • 1972 – Възродителен процес – смяна на имената на хората.
 • 1975 – Разкрит текстилен цех, клон на ТК „В. Пеева” гр. Пазарджик.1977 (3 ноем.) – Земетресение от пета степен по скалата на Рихтер.
 • 1978 – Построени бараките за Целодневна детска градина.
 • 1979 – Открита Автоматична телефонна централна с 200 поста.-Назначен първият лекар – Васил Навяков.
 • 1980 – Построена нова баня-пералня в м. Шаркова ограда.
 • 1981 – Ражда се 4-хилядният жител – Красимира Кисимова (на Зазю).
 • 1982 – Пуснат в експлоатация модерен обувен цех. -Пристройка към новото училище (посока север-юг).
 • 1985 – Построена асфалтова база.
 • 1989 – Нов текстилен цех (приватизиран и даден на „Бианка”).
 • 1990 – Първи водоем с вместимост 1000 куб. м. в м. Липовец.
 • 1991 (от 30 март) – Започва връщането на земята – разтуряне на ТКЗС.
 • 1991 (28 дек.) – Пуска се топлата минерална вода в селото.
 • 1992 – Геотермална централа за отопляване на училището и ЦДГ. -Ликвидационни съвети ликвидират държавна и кооп. собственост.
 • -Възникват множество дърводелски работилнички и по-големите цехове на Албен Бакърджиев, С.Арапов и Юл. Мазълов.
 • 1997 – В селото навлиза кабелната телевизия.
 • -Открит модерен ресторант „Амос”.
 • -Мустафа Алиш Хаджи става главен мюфтия на мюсюлманите в Р България.
 • 1998 – Разкрит зъболекарски кабинет в училището.
 • 1999 – Трета баня, наречена „Босфора” се построи.
 • 2003 – На второ турне в Полша Ансамбълът завоюва „Златната брадва”.
 • 2004 – Сформирана е нова женска фолклорна група „Стар мерак”.
 • -Открит плувен комплекс „Амос” (на 28 юли).
 • 2005 (8 юли – петък) – Потоп, приижда дерето „Корущица” с 4-метрова вълна.
 • 2005 (5-6 авг.) – Приижда реката с рекордно ниво – залива ниските райони на селото, автоспирката, отнася пет моста.
 • 2006 (29 авг.) – Ражда се 5-хилядният жител
 • – Ахмед Мехмедов Алилов.
 • 2007 (24 септ.-30 окт.) – Стачкуват и учителите от Драгиново.
 • 2008 – Селото е удостоено със златен печат и грамота за уникално европейско селище.

Повече за Драгиново може да научите ако бъде отпечатана готовата книга на Милен Евтимов Налбантов.