Menu

Община Велинград. област Пазарджик

Кметство с. Драгиново, ул.”Иван Вазов”№10

пощенски код: 4642

кмет: Бисер Кафеджиев

телефон: 03545 22 21

Население: 4 809

Надм. височина: 792 m

Тел. код: 03545

МПС код: РА (Пз)

 

 

 

КМЕТОВЕ И УПРАВНИЦИ ОТ 1910 ГОДИНА ДО 1931 ГОДИНА. Благодарим на Ахмед Алендаров

1910 година Осман Манушев
1911 година

Мола Исуф Алендаров

Асан Алендаров

1912 година

Мола Исуф Алендаров

Асан Алендаров

Али Караасанов

1913 година

Димитър Табуров

Асан Алендаров

Илия Табуров

1914 година

Димитър Табуров

Асан Алендаров

Никола Маджиров

Али Караасанов

/Иван Захов и Илия Захов от общ. Горни страхар живущи в Каменица/

1915 година

Салих Гуджев

Илия Захов

Ангел Хаджиев

1916 година

Мустафа Маджиров /Никола/

Асан Алендаров

Ахмед Ахмов

1917 година

Мустафа Маджиров

Асан Алендаров

Имамин/Духовно лице/

 1918 година

Мустафа Маджиров

Асан Алендаров

Ахмед Ахмов

Имамин/Духовно лице/

 1919 година

Мустафа Маджиров

Асан Алендаров

Ахмед Салиев Юруков

Фезола Сеферов

 1920 година

Фезола Сеферов

Салих Гуджев

 1921 година Салих Гуджев
 1922 година

Салих Гуджев до 05.08

Фезола Сеферов до 13.12

 1923 година

Фезола Сеферо до 12.07

Осман Манушов до 08.12

Мехмед Арапов до 14.12

 1924 година

Мехмед Арапов до 18.03

Асан Асанов до 31.12

 1925 година

Асан Асанов до 25.01

Махмуд Чикеров до 30.12

 1926 година Махмуд Чикеров до 30.12
 1927 година Махмуд Чикеров до 30.12
 1928 година Махмуд Чикеров до 30.12
 1929 година Махмуд Чикеров до 30.12
 1930 година

Махмуд Чикеров до 14.04

Мехмед Ахмов до 31.12

 1931 година

Мехмед Ахмов до 13.09

Ахмед Ахмов до 23.09

Али Мехмедов Арапов до 30.12