Menu

До 1971 г. селото е съществувало под името Корово, след което е променено на Драгиново. Археологически разкопки показват, че селото е със стара история. Западните Родопи и чепинската котловина  се обитават още от праисторическо  време.  Откритите предмети край крепоста Цепина са от Каменната , Бронзовата и  желязната  епоха.  Преди 4000г.в долините на Родопите живеели тракийските племена беси и сатри.

Столицата на бесите е била някъде около днешния Пазарджик.

През 46г. римляните завладяват Родопите. Така започва един смесен трако-римски период, който продължава до идването на славяните. През този период тук са съществували множество малки селца: Липовец, Грамада, Полене, Градището, Мариница, Селце.

В местността Кореница са открили монети от времето на император Антоний II.Открили са множество керамични съдове, тегулки, хромели, римски зидове и др.По-късно, през време на турското присъствие на Балканите, името Корова се среща и в турските данъчни книги. Особено популярни по това време са били соколарите от Корово, които са отглеждали соколи за турския султан, а високите скалисти местности в землището са благоприятствали за този рядък занаят.

Според преданията

Празници

Поради селскостопанския профил на село Драгиново местните празници са обособени през зимния и пролетен период с оглед намаляването на селскостопанската работа.

Зимен цикъл:

Димитровден, Касъм ( 26.Х.-8.ХI.) поставя началото на зимния период на годината. На този ден се разплащат с овчарите. В Драгиново младежи излизат извън селото, кладат се огньове, берат есенни цветя, плодове, играят и се веселят за здраве и берекет. Празника отчита края на полската работа. На горския пикник се консумират много плодове, родили се през годината.
Рамазан байрам /религиозен празник/ е месец на говеене - строг пост, за българите мюсюлмани. Сифирджии - момчета с тъпани и украсена елха, оповестяват началото на постите.Традицията е запазена само в Драгиново. Последните три дни се прави халва, баклава, сладкиши и се раздават на съседи - мюсюлмани и християни.
Курбан байрам /религиозен празник/ е най-значимия празник в годината на българите мюсюлмани от Чепинско. През първия ден след молитвата в джамията се заколва курбана със съответните обредни практики. През втория и третия ден се раздава курбана - на мюсюлмани и християни ( Драгиново, Велинград, Ракитово, Дорково, Костандово), гостува се на родители, роднини и приятели.
Ашуре е празник на българите мюсюлмани. Домакинята вари гозба, която съдържа всякакви зърна и разнообразни плодове; варивото се раздава, няколко зърна се хвърлят през покрива и в градината за плодородие.

Пролетен цикъл:

Кърчибук ( 27.ІІІ.) е запазен типичен младежки пролетен празник за Драгиново. Младежите излизат извън селото, събират зеленина - здравец, правят се люлки през деня до късна нощ, люлеят се. Ходят на седенки, играят и пеят на тях.
Благовец:
( 06.ІV.)
Гергьовден:
(06.V.) в Драгиново се правят люлки и врътки, пеят и играят хора край тях; годениците, облечени в автентични носии раздават боядисани от тях яйца на деца от момковата страна. Коленето на гергьовско агне следва общата традиция, позната и сред християните. Празникът се отбелязва от всички конфесионални и етнически общности в Чепинско - християни и мюсюлмани, българи, армъни(власи), роми. Празника е много атрактивен и е с особена тежест в празничния календар на Драгиново.